Přejít k hlavnímu obsahu

Eko

Společnost EKO Logistics s.r.o. působí v oblasti nakládání s odpady od roku 2002. Prioritně jsme se zaměřovali na zpracování energetických zařízení pro společnosti ČEPS, ČEZ, Pražská energetika a další. Již rok po vzniku naší společnosti však bylo rozhodnuto o doplnění strategie o zpracování kvalitních ocelí, které vévodila a dodnes vévodí nerezová ocel. V těchto hlavních i v ostatních oblastech maximálně zdokonalujeme systém vysoce přesného třídění materiálu s cílem zvýšit šance znovuvyužití materiálů. Opíráme se o zázemí v podobě analytické spektrální techniky a ploch pro třídění i nebezpečných odpadů.
 
S postupným rozšířeným výskytem výpočetní techniky, telekomunikací a spotřební elektroniky se i my ubíráme tímto směrem. V našem portfoliu proto najdete specializovanou sekci elektroodpadů.
 
Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým zvyšováním bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci naše nejvyšší priority. Naší snahou je poskytovat služby na vysoké technické úrovni, plnit požadavky ekologických norem a spolupracovat s orgány státní správy pro tuto oblast. Důsledným tříděním a zpracováním odpadů trvale usilujeme o snižování ekologické zátěže a minimalizaci množství ukládaných odpadů.
 
V roce 2017 jsme přepracovali více jak 90 000 000 kg materiálu. V počtu přepracovaných legovaných materiálů a zpracování elektroodpadů patříme k největším v ČR. Na chodu společnosti se podílí přibližně 100 kmenových zaměstnanců.
 

EKO Logistics má 2 oddělená pracoviště

 
Areál EUROyard Kolín slouží k přepracování železného odpadu a kvalitních ocelí.
Areál v Týnci nad Labem obstarává zpracování elektroodpadů a barevných kovů.
V obou areálech se nachází několik zpracovatelských linek na úpravu, lisování, drcení či třídění materiálu.
 
Dnes jsme na špičce trhu zpracování energetických zařízení, zpracování nerezových ocelí a elektroniky z IT a telekomunikací.
kvalita
Způsobilost a kvalita

Jsme držitely certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2015 a systému ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2015.

Více

social
Sociální politika

Pravidelně školíme zaměstnance v oblasti zkvalitnění nakládání s odpady, inovací ve výrobních postupech se zaměřením na jakost materiálů, ...

Více

zivotni prostredi
Ochrana životního prostředí

Veškeré aktivity naší firmy probíhají v souladu s platnou legislativou na ochranu životního prostředí. Jsme držiteli certifikace podpory ochrany životního prostředí ...

Více

politika integrovaneho systemu
Politika integrovaného systému

EKO Logistics s.r.o. poskytuje rozsáhlý soubor služeb v odpadovém hospodářství širokému spektru zákazníků. Vysoká kvalita poskytovaných služeb, ochrana

Více