Přejít k hlavnímu obsahu

Služby

alt

Výkup a zpracování kovových odpadů


Veškerý kovový šrot svážíme z celé republiky vlastními vozidly nebo využíváme partnerské externí dopravce. Každý materiál je vážen při příjezdu na digitálních vahách a poté podroben kontrole fyzikálních a chemických vlastností, díky které jsme schopni stanovit kvalitu a cenu materiálu.


Naše ceny pružně reagují na aktuální vývoj LME - londýnské burzy kovů.

alt

Výkup a zpracování elektroodpadů


Odkudkoliv z celé ČR Vám odvezeme veškerý elektroodpad. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na míru vždy pro konkrétní druh a množství materiálu určeného k likvidaci.


Zdarma Vám vystavíme protokol o ekologické likvidaci na odevzdaný materiál.


Elektronická zařízení odebíráme v režimu odpadů i jako zpětný odběr.


Jsme sběrné místo a koncový zpracovatel elektroodpadů společnosti REMA SYSTEM.

alt

Zpracování energetických zařízení


Provádíme ekologickou likvidaci použitých a vyřazených transformátorů všech typů, velikostí a hmotností, zalité výkonové a přístrojové transformátory, tlumivky, vypínače, MTP, MTN, měniče, rozvaděče.


Nabízíme komplexní službu - demontáž příslušenství, transport (včetně nadrozměrných nákladů) a likvidace probíhá na zabezpečené ploše určené k nakládání s nebezpečnými odpady.


Samozřejmostí je vystavení protokolu o ekologické likvidaci.

alt

Demontáže a likvidace technologických celků


Provádíme likvidace vyřazených technologií a technologických celků energetických zařízení, potravinářského a chemického průmyslu, dopravní infrastruktury, těžebního průmyslu, manipulační techniky, kolejových vozidel, datacenter, chladících zařízení, telekomunikáčních stožárů a technologií...Více


alt

Doprava


Výhodná poloha našich provozoven umožňuje kvalitní a rychlou dopravu materiálů po silnici i železnici.


Díky moderní technice jsme schopni bez problémů nakládat a vykládat silniční nákladní vozidla (včetně námořních kontejnerů) i železniční soupravy. Kolínský EUROyard je vybaven dvěma kolejemi železniční vlečky.


Denní svozová kapacita je 1000t materiálu.
Auta jsou vybavena hydraulickou rukou, případně hydraulickým čelem.
Nákladní vozy splňují emisní normy EURO 6.
Využíváme auta s odvozem materiálu o hmotnosti do 1,5t, 5t, 12t, 28t, díky kterým dokážeme obsloužit celou ČR svozovými kapacitami od desítek kilogramů po stovky tun.

Naše provozovny jsou vybaveny moderními vážními a kamerovými systémy.

alt

Spektrární analýza vzorků


Pomocí vlastní laboratoře a ručních spektrometrů jsme schopni analyzovat složení jednotlivých druhů materiálů a na základě toho určit jejich cenu.
 

Našimi zákazníky jsou

  • producenti výrobních odpadů
  • kovošroty, výkupny kovového odpadu,
  • servisní firmy, úřady, školy,
  • kolektivní systémy,
  • fyzické osoby