Přejít k hlavnímu obsahu

Způsobilost a kvalita

 

Jsme držiteli certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a systému ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001. Provozovna v sídle společnosti prošla ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí posouzením vlivu na životní prostředí (EIA). Veškerá dokumentace související s právní subjektivitou naší firmy, daňovou správou a ochranou životního prostředí je ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení".

Naše firma obdržela koncem loňského roku mezinárodní certifikát kvality Weeelabex. Jedná se o certifikát pro vynikající zpracovatele elektrozařízení a elektroodpadů. Byl nám certifikován způsob zpracování Type 1 (manuální) a i nejvyšší Type 3 (pokročilé mechanické zpracování) pro zařízení skupin 4 a 6 (velká a malá zařízení elektroniky, IT a telekomunikací).  Tento certifikát sleduje BOZP při zpracování a hlavně kvalitu zpracování, tedy materiálovou výtěžnost, čistotu výstupů a nakládání s problematickými komponentami a látkami, které se v zařízeních nacházejí. Dále sleduje toky materiálu od nás k dalším zpracovatelům, hutím a spalovnám, aby bylo zaručeno, že jsou doručovány pouze kvalitním odběratelům. 

Tento evropský mezinárodní certifikát je v poslední době vyžadován nadnárodními firmami jako nejvyšší záruka kvality v oblasti zpracování zařízení s ukončenou životností a elektroodpadů.